Engellier Vikipedi

Engelli, sözcüğün sözlük tanımı ile; Engel ile karşılaşan, belli bir takım sınırlamalarla Engel olunmuş demektir. Fakat bir diğer anlamı ise; Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar, sakatlıklar (vücudun görsel/işlevsel/zihinsel/ruhsal farklılıkları) öne sürülerek, toplumsal/yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişi demektir.

Engelliliğin gruplanması :

Engelliliğin çeşitli şekilleri olabilir. Bunlar şu şekilde kategorize edilebilir:

Fizyolojik yaşamsal yetersizlik durumları açısında Engellilik :

kişi geçirdiği iç hastalığın türüne göre vücud içi gereken hayati fonksiyonlarının kendine yetecek yeterli düzeyde olmaması :
 • Fiziksel
  • Mobilite bozuklukları
  • Solunum bozuklukları

Algılamaya bağlı engellilik durumları :

doğuştan veya sonra işitme veya görme engelli veya daha geniş kapsamda beyin ile ilgili algılama ve algıladığını doğru yorumlayamama durumlarıda engellilik kapsamına girer
 • Duyusal
  • Görme bozuklukları
  • İşitme bozuklukları
 • Zihinsel
  • Duygusal bozukluklar
  • Sosyal bozukluklar
 • Kavramaya/Algıya ait
  • Öğrenme Bozuklukları
  • Dikkat yetersizlikleri/eksiklikleri

Fiziksel Engellilik ; fiziksel işlerde yetersizliğe sebebi olan durumlar :

 Buna verilebilecek en basit örnek bir organını doğuştan , hastalık veya kaza nedeniyle kaybedenlerdir. Teknik olarak bu durum vücutsal fonksiyonlarını fazla etkilemese bile psikolojik açıdan ve fiziki kuvvet faliyeti isteyen işlerde çalışmasına engel teşkil eden durumlardır.

Teknik olarak engellilik :

Dünya Sağlık Örgütü, hastalık ve sakatlığın sonuçlarını sınıflandırmak için 2001 yılında İşlevsellik, Sakatlık ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning, Disability and Health) ile bu konuda standart bir dil oluşturup sağlık sorunlarını hem bireysel hem toplumsal düzeyde sınıflandırmaya başlamıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !